با توجه به این تعریف برای صدور چک وجود دو نفر کفایت می‌کند یعنی شخصی صادر کننده چک و شخصی که باید آن را پرداخت کند (محال علیه). پس دستور پرداخت به شخص محال علیه می‌شود.
البته در غالب موارد سه نفر در آن شرکت دارند: صادر کننده، دارنده چک و محال علیه (دکتر قائم مقام فراهانی محمد حسین، بررسی مسائل کیفری و حقوقی چک پاییز 91، ص 19) . مشاور : وکیل دادگستری الهه پیروزفر

کلمات کلیدی: چک، صاحب چک، صادر کننده
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: