برابر ماده ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی - هرگاه عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر درصورتی که موجب فسخ ، عنن باشد که دراین صورت با وجود فسخ نکاح ، زن مستحق نصف است .پس اگر موجب فسخ بند ۱ ماده ۱۱۲۲ باشد حقی بر مهر نیست چون نزدیکی واقع نشده و اگر برابر بند ۲ باشد  زن حق بر نیمی از مهر دارد .
توضیح عنن : عنن در مرد یعنی مانع ازایفاء وظیفه زناشوئی باشد .

مشاور : جمال الدین تراز

کلمات کلیدی: عنن، عیوب مرد، فسخ نکاح، مهریه
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: