- تنظیم قرارداد پیش‌فروش منوط به ارائه مدارک زیر است: ‌1 - سند رسمی مالکیت یا سند رسمی اجاره با حق احداث بنا یا قرارداد رسمی حاکی از این‌که مورد معامله در ازای سرمایه‌گذاری با حق فروش از طریق احداث بنا بر روی عرصه به پیش‌فروشنده اختصاص یافته است. ‌2 - پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد ‌3 - بیمه‌نامه مربوط به مسوولیت موضوع ماده (‌9) این قانون ‌4 - تاییدیه مهندس ناظر ساختمان مبنی بر پایان عملیات پی ساختمان ‌5 - پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک

تبصره:

  1. در مجموعه‌های احداثی که پیش‌فروشنده تعهداتی در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبیل آماده ‌سازی و انجام فضاهای عمومی و خدماتی با پرداخت حقوق دولتی و عمومی و نظارت آن دارد، اجازه پیش‌فروش واحدهای مذکور منوط به حداقل سی‌درصد (‌30%) پیشرفت در انجام سرجمع تعهدات مربوط و تایید آن توسط مرجع صادرکننده پروانه می‌باشد.

قانون مربوطه: قانون پیش ‌فروش ساختمان
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: