اموالی که باید بازداشت شود در همان جایی که هست بازداشت می شود. در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد. در هر حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. در صورت عدم توافق متعهدله در انتخاب حافظ انتخاب او با مامور اجرا است.
قانون مربوطه: آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب 1387
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: