- پروانه وکالت باید همه‌ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود: ‌برای پروانه وکالت درجه اول 400 ریال ‌برای پروانه وکالت درجه دوم 200 ریال ‌برای پروانه وکالت درجه سوم 150 ریال ‌برای پروانه کارگشایان به تفاوت نقاط از 50 تا 100 ریال ‌برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه ده ریال
قانون مربوطه: قانون وکالت
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: