عفو به طور نوعی و کلی است.به موجب قانون خاص در موردیکه عده زیادی در مقاصد معینی شرکت کرده باشند. این عفو ممکن است حتی قبل از دادرسی اعلان شود و معافیت از مجازات در این عفو به طور قطعی است و تمام آثار جرم را از بین می برد.یعنی عنوان کیفری عمل را سلب می کند و متهم پس از صدور فرمان عفو عمومی حق تعقیب دعوی را برای اثبات بی تقصیری خود ندارد.در صورت اجرا شدن قسمتی از حکم کیفری، عفو عمومی موجب تعطیل اجراء باقی محکومیت می شود.عفو عمومی به حقوق ثالث صدمه نمی زند.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص454)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: