- شیوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت‌ هزینه‌های قابل قبول ناشی از عضویت اعضاء در شورا، به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود‌که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت و با نظرخواهی از اتاقهای اصناف مرکز استان تهیه و به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.
قانون مربوطه: قانون نظام صنفی کشور
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: