(دادرسی مدنی)عناصر آن عبارت است از:


1-رسیدگی و مذاکرات خاتمه یافته باشد.
2-طرفین تقاضای تجدید جلسه را به استناد قانون نکرده باشند. پس اگر بعد از ختم مذاکرات طرفین از دادگاه تجدید جلسه را به منظور سازش بنمایند و اعلام کنند که در موعد معین نتیجه را به دادگاه اعلام خواهند نمود جلسه آخر راس موعدی خواهد بود که دادگاه جلسه را برای استماع نتیجه ی مذاکرات تشکیل می دهد.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص197)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: