کالی در لغت به معنی موخر است


کالی به کالی به معنی نسیه به نسیه است و آن بیعی است که پرداخت ثمن و مبیع هر دو موجل باشد.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق ص120
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: