(دادرسی مدنی)مرادف جلسه ی آخر است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص1989
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: