در لغت به معنی بخشیدن است.در اصطلاحات ذیل به کار رفته است:


در باب نکاح شامل ابرء و هبه است، چنانکه اگر مهر در ذمه زوج باشد عفو آن به معنی ابراء ذمه زوج است و اگر مهر عین باشد عفو آن به معنی هبه مهر است.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص453)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: