هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع،تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند،بازپرس اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محلی می کند.


منبع مطلب:ماده 123 آ.د.ک
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: