وظایف متصدی در چارچوب قرارداد منعقده با شهرداری به شرح زیر است: الف - تامین عوامل انسانی موردنیاز برای امور مربوط به مدیریت و بهره‌برداری از پارک حاشیه‌ای. ب - همکاری با عوامل پلیس راهنمایی و رانندگی. پ - تامین و کنترل مستمر تجهیزات مورداستفاده و اطمینان از سالم بودن آنها و تامین لوازم موردنیاز. ت - مدیریت تمامی تراکنش‌های مالی بین شهروندان و عوامل متصدی (پارکبان) در خصوص حق توقف مصوب. ث - ارائه گزارش‌ها و آمار و اطلاعات موردنظر به شهرداری.

تبصره:

  1. عوامل متصدی حق مداخله در اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی را ندارند.

قانون مربوطه: آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: