- کانون هر محل به وسیله هیات مدیره اداره خواهد شد ‌هیات مدیره مرکب است از رییس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند. ‌اعضاء هیات مدیره باید حتی‌الامکان از وکلاء درجه اول و یا دوم باشند.
قانون مربوطه: قانون وکالت
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: