- وکلای عدلیه باید مطابق نظامنامه وزارت عدلیه قسم یاد نمایند.
قانون مربوطه: قانون وکالت
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: