(دادرسی مدنی)عبارت است از ایراد به عدم صلاحیت(ذاتی یا محلی)دادگاه یا عدم صلاحیت دادرس دادگاه.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص99)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: