(دادرسی مدنی) دعوی طاری که که از طرف مدعی اقامه شود دعوی اضافی نامیده می شود.


منبع مطلب:ترمینولوژی حقوق( ص292)
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: