- وظایف کانون به قرار ذیل است: 1 - نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها. 2 - معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظامنامه وزارت عدلیه. 3 - راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند. 4 - سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آنها.
قانون مربوطه: قانون وکالت
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: