- وظایف کمیسیون بازرسی اتاقهای اصناف شهرستان به قرار زیر است: ‌الف - بازرسی امور مربوط به اتحادیه‌ها به منظور حصول اطمینان از رعایت‌ضوابط و مقررات صنفی و تنظیم گزارشهای لازم. ب - بازرسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضاتی که به اتاق اصناف شهرستانمی‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به مجمع

تبصره:

  1. کمیسیون موظف است نتیجه بررسی و گزارشهای خود را ازطریق هیات‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسی کمیسیون نظارت تسلیم دارد.

قانون مربوطه: قانون نظام صنفی کشور
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: