هیئت‌مدیره «سازمان» دارای 5 عضو است که از میان افراد امین و دارای حُسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی به پیشنهاد رئیس «شورا» و با تصویب «شورا» انتخاب می‌شوند. رئیس «شورا» حکم اعضای هیئت‌مدیره را صادر می‌کند.
قانون مربوطه: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: