توقیف و حبس غیرقانونی، یکی از جرایم علیه اشخاص است که قانون‌گذار آن را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است.

هرگاه بازداشت فرد از سوی ماموری باشد که به صورت قانونی صلاحیت صدور بازداشت و توقیف را دارد اما اقدام وی برخلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد٬ مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا می کند.

جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی که آزادی عمل و اختیار به طور موقت از وی سلب شود، ادامه می دهد: باید به این تعریف این نکته را نیز اضافه کرد که عمل مادی دستگیری و ممانعت از تردد و آزادی رفت و آمد فرد در مدت نسبتاً کوتاه را که معمولاً از 24 ساعت تجاوز نمی کند، توقیف می گویند و فرقی نمی کند که این توقیف در خانه، اتومبیل یا هر محل دیگری باشد.

توقیف غیرقانونی از سه رکن تشکیل شده است ، که عبارتند از : رکن قانونی ، رکن مادی و رکن معنوی

رکن قانونی:

جرم حبس غیرقانونی مواد 570، 575 و 583 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است. برابر ماده 583 این قانون توقیف و اخفاء غیر قانونی توسط افراد عادی، برابر ماده 575 این قانون صدور دستور بازداشت غیرقانونی توسط قضات .

ماده 583 قانون مجازات اسلامی : هر کس از مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکمی از مقامات صلاحیت دار در غیر مواردی که قانون، جلب و توقیف اشخاص را تجویز نموده،شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفاً در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

رکن مادی:

عناصر تشکیل دهندۀ رکن مادی جرم توقیف، عبارتند از:

1.وجود شخص یا اشخاصی که مرتکب حبس یا توقیف غیرقانونی می‌شوند.

2.فعل مرتکب بازداشت غیرقانونی که مطابق ماده 583 قانون مجازات اسلامی سلب آزادی شخص ممکن است به یکی از طرق زیر صورت گیرد، که توسط مقامات یا مأمورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آن‌ها بدون حکم از مقامات صلاحیتدار انجام می‌پذیرد.

 رکن معنوی:

اینکه مراحل توقیف و حبس از روی سوء نیت و عمدی باشد.


کلمات کلیدی: توقیف، توقیف غیرقانونی، حبس غیرقانونی
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: