بیع یا خرید و فروش، یکى از عقود معاوضه اى است که از آن تعبیر به مبادله کالا با کالا شده است. عقد بیع را به اعتبارات گوناگونى تقسیم کرده اند، که در این مقاله به بررسی آن خواهیم پرداخت.


چکیده:عقد بیع را به اعتبارات گوناگونى تقسیم کرده اند: از جهت زمان تسلیم مبیع و ثمن ،چهار قسم براى آن تصور شده است: 1- بیع نقد2- بیع نسیه 3- بیع سلف 4- بیع کالى به کالى.سه قسم اول از نظر فقها و حقوقدانان صحیح بوده اما قسم چهارم به اجماع فقها باطل می باشد.هریک از اقسام بیع دارای شرایط و خصوصیاتی هستند و آنچه در این مقاله خواهان بررسی آن هستیم بیع سلف یا پیش فروش و شرایط و احکام مربوط به آن از دیدگاه شرع و حقوق می باشد .
تایید شده:on
منابع و مآخذ:حق گستر
نویسنده مقاله و یا کتاب:مهدی رحمانی منشادی
دانشگاه نویسنده مقاله:کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
قابل فروش:on
فایل مقاله:{"path":"app\/upload\/\u0628\u06cc\u0639 \u0633\u0644\u0641.pdf","size":4036202,"type":"application\/pdf"}
کلمات کلیدی: عقد، بیع، بیع سلف، سلم، پیش فروش کالا
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: