بند(3) ماده (4) قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست مصوب 24 /8 / 1371 و قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 29 /12 /1353 لغو می گردد.
قانون مربوطه: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بد سرپرست
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: