ناظر علمی دانش محور تاراز دانش محور تاراز 1400/03/24 حقوق جزا و جرم شناسی

توهین


توهین عبارتست از به کاربردن الفاظ رکیک و فحاشی و در کل الفاظی که سبب ایذاء(آزار و اذیت)شنونده گردد.از منظری دیگر توهین، یعنی به کار بردن الفاظی که صریح باشد یا ارتکاب اعمالی که در عرف موجب تحقیر دیگری شود، چنانچه توهین همراه با ضرب و جرح باشد، موجب تعدد جرم و قصاص ضرب و جرح نیز می شود. (گلدوزیان، دکتر ایرج، محشا قانون مجازات اسلامی، ص ۵۵۶). توهین دو نوع است. ماده ۶۰۸ قانون تعزیرات، توهین ساده را بیان کرده است ولی گاهی توهین بنا به اینکه مخاطب آن چه کسی است مشدد گشته است و مجازات آن نیز تشدید می شود. (میر محمد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و امنیت و آسایش عمومی، ص ۱۷۸)