ناظر علمی موسسه حقوقی دانش محور تاراز 1400/03/21 حقوق جزا و جرم شناسی

تهدید


تهدید، عبارت است از بیان رفتار بد نامشروعی که مرتکب می خواهد آن را انجام دهد.تهدید، یکی از مصادیق معاونت در جرم است، این جرم با هر لفظی حتی با اشاره و کنایه ممکن است صورت گیرد.(محشای قانون مجازات اسلامی-دکتر ایرج گلدوزیان-ص۶۱۵)

وقتی فردی قصد انجام یک رفتار بد و نامشروع را دارد و آن را بیان کند، عمل تهدید صورت گرفته است.از این تعریف متوجه می شویم که موضوع تهدید باید بیان یک رفتار غیر قانونی و نامشروع باشد؛ بنابراین برای مثال وقتی کسی دیگری را تهدید کند که اگر قرضت را پس ندهی از تو شکایت می کنم، این عمل تهدید نیست.زیرا عملی که قصد انجامش را دارد ( شکایت بابت بدهی ) غیر قانونی و نامشروع نیست.اما وقتی کسی به دیگری بگوید اگر سند را امضا نکنی تو را می کشم، این عمل تهدید است.تهدید در این موارد بدون توجه به اینکه حین یا ضمن عمل دیگری صورت گرفته باشد به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته می شود . برای مثال در صورتی که فردی ضمن سرقت از دیگری او را تهدید به قتل کند ، تهدید کننده هم مرتکب جرم سرقت و جرم تهدید شده است. 

افزون بر مطالب فوق هما نطور که در ابتدا نیز آورده شد تهدید یکی از مصادیق معاونت در جرم نیز می باشد. اگر تهدید به گونه‌ای باشد که بر تهدید شونده تأثیر بگذارد و موجب سوق وی به ارتکاب جرم شده و جرم واقع شود، .می‌تواند از مصادیق تهدید موضوع بند «الف» ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی باشد. که احراز آن  با قاضی رسیدگی‌کننده است.