عزل وصی از وصایت

مهرنوش جوادپور
مشاور: مهرنوش جوادپور
منا ابوفاضلی ناظر علمی: منا ابوفاضلی

بله

شما میتوانید یکی از روش های زیر را برای اقامه دعوی انتخاب کنید.
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .