عنصر قانونی پدیده مجرمانه

موسسه حقوقی دانش محور تاراز
مشاور: موسسه حقوقی دانش محور تاراز
دانش محور تاراز دانش محور تاراز ناظر علمی: دانش محور تاراز دانش محور تاراز

مبانی تاریخی

اولین بار در قرن هجدهم میلادی در راستای نفی استبداد قضایی این اصل مطرح شد.

طرح اصل مذکور توسط منتسکیو در کتاب روح القوانین

طرح اصل مذکور توسط بکاریا در کتاب جرایم و مجازاتها

طرح اصل مذکور در اعلامیه حقوق بشر فرانسه در ۱۷۸۹

طرح اصل مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۸۴

 

در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .