چک

الهه پیروزفر پیروزفر
مشاور: الهه پیروزفر پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

چک تضمین شده

«چکی است که توسط بانک به عهدۀ همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود». (بند ۳ م ۱ قانون صدور چک) چک تضمین شده بین مردم مشهور به چک رمزدار باشد

کلمات کلیدی چک چک عادی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .