چک

الهه پیروزفر پیروزفر
مشاور: الهه پیروزفر پیروزفر
دکتر مصطفی السان السان ناظر علمی: دکتر مصطفی السان السان

چک عادی

چک عادی طبق تعریف قانونی عبارت است از: چکی که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارندۀ آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.( بند ۱ ماده ۱ قانون صدور چک) براین اساس چکی است که شخص باید دو مرحله را طی کند تا شرایط آن محقق شود: ۱- شخص حساب جاری افتتاح کند ۲-افتتاح حساب جاری باید در بانک باشد یعنی محال علیه (بانک) باشد.

کلمات کلیدی چک چک عادی
در صورتی که به پاسخ خود دست نیافتید پرسش خود را مطرح کنید
چنانچه وکیل تخصصی در این حوزه هستید خودتان را کنار این مشاوره معرفی کنید ورود / ثبت نام

کاربر گرامی: محتوای ارائه شده صرفا جهت اطلاع می باشد و در صورت اجرای مشاوره پیشنهادی و عدم حصول نتیجه ، ‏هیچگونه مسئولیتی متوجه «کلینیک حقوقی ایران» نخواهد بود.‏ و توصیه می شود هیچگاه بدون وکیل گام برندارید .