• بررسى تطبیقى حقوق پناهندگى در فقه و اسناد بین المللى

    شنبه 26 دی 1394 11:08
    چکیده: مفهوم پناهندگى و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهى و در اسناد بین المللى متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللى، حقوق را براى پناهنده به رسمیت شناخته‏اند. در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللى تبیین و تعریف شود. همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللى در این مقاله مورد بررسى قرار گرفته است. قرآن کریم: «و اگر یکى از مشرکان به تو پناهنده شد، به او پناه بده تا سخن خدا را بشنود». توبه/6 ماده 12 اعلامیه حق…
  • بررسی تطبیقی حقوق پناهندگی در فقه و اسناد بین المللی

    دوشنبه 4 خرداد 1394 17:51
    پدیدآور: قاری سید فاطمی، سید محمد،کلمات کلیدی ماشینی: پناهنده، پناهندگی، حقوق، فقه، عقد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، دولی، کنوانسیون، حقوق پناهندگی در فقه،مفهوم پناهندگی و تعریف پناهنده، از دیدگاه فقهی و در اسناد بین المللی متفاوتند. گرچه هم فقه و هم منابع بین المللی، حقوق را برای پناهنده به رسمیت شناخته اند.در این مقاله کوشش شده است مفهوم پناهنده از دیدگاه فقه و اسناد بین المللی تبیین و تعریف شود.همچنین حقوق پناهندگان در کشور پذیرنده از دیدگاه فقه و منابع بین المللی در این مقاله مورد بررسی قرار گرف…

برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: