• تلقیح مصنوعی در اندیشه فقهی ـ حقوقی و موافقان و مخالفان آن

  چهارشنبه 6 خرداد 1394 18:13
  با توجه به این پیشرفتها، مقاله حاضر به تحقیق درباره گونه‌های باروری و حکم شرعی آنها می‌پردازد؛ مشروعیت موضوع فرزنددار شدن با دخالت عامل سومی به صورت اسپرم بیگانه یا تخمک بیگانه یا رحم بیگانه را با عنایت به آیات، روایات، اصول و قواعد فقهی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد و به جمع‌بندی موضوع از دیدگاه فردی و احوال خصوصی افراد و دیدگاه حکومتی و نظام اجتماعی دست می‌یازد.واژگان کلیدیباروری پزشکی، تلقیح مصنوعی، انتقال جنین، نطفه، تخمکتاریخچه تلقیح مصنوعیتلقیح مصنوعی به شکل علمی پد…
 • بررسی حقوقی روشهای نوین باروری مصنوعی

  جمعه 25 اردیبهشت 1394 18:48
  قراردادی که به موجب آن یک زن( مادر جانشین) در مقابل یک زوج ازدواج کرده( والدین حکمی) موافقت میکند که جنینی را برای آنها حمل کرده و بچه را به دنیا آورده و او را به مجرد تولد به آن زوج تسلیم نماید که آنها بچه را مثل فرزند خودشان بزرگ کنند.»« مادر جانشین- اهدا تخمک، جنین»مطالعه تطبیقی حقوق ایران، اسلام و سیستمهای حقوقی خارجیتالیف: عباس نایب زادهچکیده:مداخله شخص ثالث در تولید مثل مصنوعی انسان که در سایه پیشرفتهای عظیم علمی و با بهرهگیری از اسپرم، تخمک یا جنینی اهدائی و استفاده از م…
 • تلقیح مصنوعی از منظر فقه و حقوق‏

  جمعه 25 اردیبهشت 1394 18:45
  جواد حسینی خواه ‏«لله ملک السماوات و الارض، یخلق ما یشا، یهب لمن یشا اناثاً و یهب لمن یشا الذّکور او یزوّجهم ذکراناً و اناثاً و یجعل من یشا عقیماً، انّه علیم قدیر» (شوری: 49 و 50)مقدمههمگام با گسترش حوزه دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه‌حل‌های مناسب خویش را می‌طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایه بهترین راه‌حل‌ها را دا…
 • لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

  جمعه 25 اردیبهشت 1394 18:41
  دکتر علی اصغر حاتمی امروزه لقاح مصنوعی 1 یا تولید کودکان آزمایشگاهی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است و ازنظر علوم تجربی با هیچ مشکل یا ابهامی روبرو نیست ،اما ازنظرخلاق و حقوق با ابهامات و مشکلاتی مواجه است . تلاش ما بر این است ضمن طرح دیدگاههای حقوقدانان و فقهاء عظام راه حلهائی که در تعدیل نظرات مخالف با روشهای فوق موثر است مطرح و تبیین نمائیم ،در این رابطه مقدمتا" به تشریح روشهای موجود جهت ایجاد کودکان آزمایشگاهی پرداخته سپس دیدگاههای حقوق فقهی موجود را بررسی می نمائیم و در پایان باتحلیل …

برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: