• نگاه قوانین بین المللی به مساله اقلیتها

  چهارشنبه 13 آبان 1394 16:03
  مقدمهتوجه به حقوق اقلیت ها از دغدغه هی دیرین جنبش حقوق بشر بوده است، آنچه که مسلم است اولا حقوق بشر وجود دارد ،ثانیا دولتها از سه منظر خود را به رعایت قوانین حقوق بشر ملزم می دانند :الف) بری حفظ تداوم سیاسی و مشروعیت داخلی ب ) بری انجام تعهداتی که به واسـطه حـقـوق داخـلی و عمدتا قانون اساسی به عهده دولتهاست.ج ) بری انجام تعهداتیکه به واسـطه الزامات حـقـوق بین الملل دولتهاپذیرفته اند.این امر همان مفـهـوم « نهادینه کردن قدرت از طریق حقوق » است که باعث می شود الزامات حقوقی یک کشور منجر …
 • مسئله اقامتگاه مسلمانان مقیم کشورهای غیر اسلامی

  چهارشنبه 13 آبان 1394 15:55
  1- پیشینه تاریخی مسئله اقامتگاه و تابعیت : با هجرت پیامبر اکرم ( ص ) به مدینه نخستین دولت اسلامی تأسیس گردید . قبل از تأسیس دولت اسلامی ، ملاک عضویت در یک جامعه ، هم نژادی ، هم قومی ، هم قبیله ای و هم زبانی بود ، ولی با آمدن اسلام ، معیارها تغییر یافت و عضو جامعه اسلامی بودن مشروطه به دو معیار بود . اولاً ؛ مسلمان بودن ، ثانیاً ؛ پذیرفتن پیمان توسط غیر مسلمان .بدین شکل امت مسلمان و امت یهود در مدینه در عین حفظ آیین خود جامعه سیاسی واحدی را به وجود آوردند و پیامبر اسلام در میان پیروان خویش ، شبا…
 • حقوق اقلیت ها در نظام علوی

  شنبه 26 اردیبهشت 1394 19:05
  حسین حسینی مقدمه یکی از بحث های مطرح در حکومت اسلامی، به خصوص در شرایطکنونی، موضوع حقوق اقلیت ها است. این عنوان، که هم قابل انطباق براقلیت های مذهبی و غیر مذهبی است، ابعاد گوناگونی دارد. آنچه بیشتردر این نوشتار مورد توجه قرار گرفته، حقوق اقلیت های مذهبی است. هرچند اقلیت های غیر مذهبی نیز در صورتی که حالت محاربه به خودنگرفته باشند، دارای همان وضعیت اقلیت های مذهبی هستند. یکی از وظایف مهم حکومت اسلامی و نهادهای آن به رسمیت شناختن،نهادینه کردن و اجرای حقوق انسان های تحت حاکمیت خویش است.(1) اگر چه ا…
 • حقوق اقلیت‌ها در قوانین ایران

  شنبه 26 اردیبهشت 1394 19:03
  حقوق اقلیتهای دینی درقوانین ایران، تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، وضعِ حقوقی اقلیت‌های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حکومتها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقلیتهای مذهبی به مذاهب چهارگانه اهل‌سنّت و شیعیان زیدی، و اقلیتهای دینیِ شناخته شده به زردشتی، کلیمی و مسیحی ( ارمنی و آشوری ) محدود شدند.همچنین این اقلیتها در محدوده قانون محترم‌اند، …
 • حقوق اقلیت ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 26 اردیبهشت 1394 19:00
  باسمه تعالیشاید امروز کشور و نظام حکومتی ای وجود نداشته باشد که همه افراد و اتباع آن از یک نژاد و قومیت بوده ، به یک زبان تکلم کنند و پیرو یک آیین و مذهب باشند. در بیشتر کشورها، یک اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترک هستند. گروههای کوچکتری نیز وجود دارند که ویژگیهای قومی ، زبانی ، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند.مسئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است که بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری …

برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: