نویسنده: فرزاد حاتم
ناشر: 121591

فولکلوریک و فرهنگ عامه هر ملتی در حقیقت حافظه ی تاریخ سیاسی,اجتماعی و حقوقی آن ملت است.

قیمت:
80000 ریال
خرید