کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

برگه 2 از 66

شناسنامه کودکی که پدر و مادر او نامعلوم است

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-23_09-09-17

اگر پدر و مادر طفل معلوم نباشد در شناسنامه کودک نام چه کسانی درج می شود؟

حضانت اطفال در صورت جدایی والدین

ورود به کلینیک حقوقی ایران

183

حضانت را نباید با ولایت یا حتی تربیت یکی دانست؛ ولایت به معنای قدرت و اختیاری است که قانون برای اداره امور کودک به پدر و جد پدری می دهد تا براساس مصلحت کودک عمل کنند.
فرهنگ سازی حقوقی و قضایی در جامعه باهدف کنترل و تصحیح رفتار حقوقی افراد، علاوه بر اینکه باعث ارتقاء کیفیت زندگی مردم می شود، آرامش روانی جامعه و سطح سلامت حقوقی و قضایی را افزایش داده و با کاهش حجم ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی، فرصت و امکان رسیدگی دقیق تر و باحوصله تر به دعاوی را در پی خواهد داشت. عقد نکاح موقت و دائم، مهریه، نفقه، حضانت و سایر مسایل حقوقی، دارای اثراتی است که بی اطلاعی خانواده ها، زمینه دردسرهای بزرگ و حضور در دادگاه ها را فراهم می کند. ادامه مطلب

طلاق

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-22_14-34-11

تقاضای طلاق از طرف زوجه غایب مفقودالاثر

بازگشت شخص غایب

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-22_13-59-48

بازگشت شخص غایب بعداز صدور حکم موت فرضی

تابعیت

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-22_14-00-21

تابعیت کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها نامعلوم است

ضابط دادگستری

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-30_08-59-00

وظایف ضابطان دادگستری

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-29_09-09-27

تعلیق قسمتی از مجازات

وصیت

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-27_10-37-44

وصیت به مال غیر

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-27_10-37-48

انتقال سهام بانام در شرکت سهامی

صیغه طلاق

ورود به کلینیک حقوقی ایران

photo_2017-05-22_14-38-26

اجرای صیغه طلاق توسط وکیل

© 2017 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.