کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

ماه: مهر ۱۳۹۵

مشاوره درباره اعاده دادرسی در امور مدنی

اعاده دادرسی از جمله روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.
اعاده دادرسی در اصطلاح به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادر کننده‎ی حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود.(انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی،جلد یک، ص۳۴۵)

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی طاری

اعاده دادرسی طاری عبارت است ازاینكه در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارایه شود  و كسی كه حكم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید. (ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)اعاده دادرسی طاری با یك در خواست و دادخواست صورت می گیرد.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره اعاده دادرسی اصلی

اعاده دادرسی اصلی عبارت است از اینكه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست كند. یعنی مثلا یك حكم به شماره فلان با شرایط مشخص مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد.(ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی)اعاده دادرسی اصلی صرفا با یك دادخواست صورت می گیرد.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

نکاح افراد سفیه

بر اساس ماده۱۲۰۸قانون مدنی«سفیه یا غیر رشید کسی است که تصرفات او دراموال و حقوق مالی خود عقلایی نباشد » درست است که عقد نکاح نیز آثار مالی فراوان (ارث و نفقه) دارد و تعهداتی برای زوج ایجاد می‌کند ولی این الزام‌ها به حکم قانون بر هر که در موقعیت شوهر یا پدر قرار گیرد تحمیل می‌شود و ارادۀ سفیه در آنها دخالت ندارد لذا نکاح سفیه صحیح است چون قانون اشاره ای به لزوم رشد نکرده است ولی سفیه درانجام امور مالی نکاح آزاد نیست و هرگونه توافق بر امور مالی نکاح از جمله مهریه به اذن ولی یا قیم او بستگی دارد.

برای ادامه مشاوره کلیک کنید.

کنترل حساب بانکی

ورود به کلینیک حقوقی ایران

%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c-2

کنترل حساب بانکی اشخاص در چه مواردی مجاز است؟

صدور چک از حساب شرکت

ورود به کلینیک حقوقی ایران

264

مسئولین پرداخت چک، درصورت صدور چک از حساب شرکت

ولی خاص

ورود به کلینیک حقوقی ایران

219

اولیای خاص طفل چه کسانی هستند؟

© 2018 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.