به موجب ماده ۲۸۱ ق آ.د.م: سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله، و بالله و تالله) یا نام خداوند متعال، به سایر زبان ها ادا گردد در صورتی که نیاز به تغلیظ، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.