کلینیک حقوقی ایران

اولین سامانه مشاوره هوشمند حقوقی در دنیا www.iranlawclinic.com

فهرست بستن

ماه: تیر ۱۳۹۵ (برگه 1 از 13)

مشاوره درباره شیوه ادای سوگند

به موجب ماده ۲۸۱ ق آ.د.م: سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله، و بالله و تالله) یا نام خداوند متعال، به سایر زبان ها ادا گردد در صورتی که نیاز به تغلیظ، دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین می‌نماید.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره تصمیمات دادگاه

از زمانی که خواهان دادخواست خود را در دادگاه ثبت می‌کند تا وقتی که حکم قطعی از سوی دادگاه صادر می‌شود و این حکم به اجرا درمی‌آید دادگاه تصمیمات و نظرات مختلفی در مورد پرونده می‌گیرد که اسامی مختلفی برای آن در نظر گرفته شده است. این تصمیمات اراده دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده را منعکس می‌کنند و سرانجام منتهی به صدور رای می‌شوند. مهم‌ترین تصمیم دادگاه حکم نام دارد اما در کنار صدور حکم، دادگاه تصمیم‌های دیگری هم می‌گیرد که اگرچه ممکن است شناخته شده نباشد اما مهم و تأثیرگذار است. تصمیمات دادگاه را تحت این عناوین بررسی می‌کنیم: رای (که خود شامل حکم و قرار است)، تصمیمات حسبی، تصمیمات اداری و گزارش اصلاحی.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره دفاع مشروع

دفاع مشروع عبارت است از حق یک فرد برای دفع تجاوز فعلی یا قریب الوقوع که نفس،عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود او یا دیگری را به خطر انداخته است، و اگر فرد در راستای اجرای این حق با رعایت جمع شرایطی که در ادامه بیان می شود، اقدام به رفتاری نماید که طبق قانون جرم محسوب شود، مجازات نخواهد شد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره رای دادن بیش از یکبار

طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری و انتخابات شوراهای مزبورو ماده۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوری مصوب ۱۳۷۵ وماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و ماده ۳۳ قانون اصلاح شده انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۹۱ ، رأی دادن بیش از یکبار بعنوان جرم شناخته شده است.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره توقیف دادرسی

در جریان دادرسی ممکن است وقایعی اتفاق بیفتد که جریان دادرسی را تا حل آن موضوع دچار توقف کند، توقیف دادرسی، مستلزم اعلام آن از سوی دادگاه است وگرنه ممکن است یکی از موارد توقیف دادرسی روی دهد و دادگاه نیز از آن آگاه باشد ولی باز هم دادرسی خود به خود متوقف نمی گردد پس صدور قرار توقیف دادرسی از سمت دادگاه لازم است.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره خیارات

خیارات، به عبارتی خیار، ؛ یعنی حق فسخ؛ عقود لازم را طبق قانون مدنی، نمی توان فسخ کرد بلکه با اختیاراتی که قانون گذار در شرایطی قائل شده است می توان عقود لازم را با یک اراده (از سوی یک طرف معامله) فسخ کرد.(اعمال حقوقی دکتر کاتوزیان) طبق قانون مدنی، خیارات ۱۲تا است.۱: خیار مجلس۲: خیار حیوان۳: خیار شرط۴: خیار تاخیر ثمن۵: خیار رویت و تخلف وصف۶: خیار غبن۷: خیار عیب۸: خیار تدلیس۹: خیار تبعض صفقه۱۰: خیار تخلف شرط، از این ۱۲ تا خیار، ۳ مورد( خیار حیوان،مجلس، تاخیر ثمن) فقط مختص عقد بیع است( خیارات مختص) و باقی خیارات، در تمام عقود لازم بسته به نوع و ماهیت عقد، وجود دارند (  خیارات مشترک).

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره جرم شروع به رشوه دادن و رشوه گرفتن

در حقوق ایران شروع به ارتشاء و شروع به رشاء جرم است.(تبصره ماده ۳ق. تشدید و ماده ۵۹۴ متاب پنجم ق.م.ا. و ماده ۱۲۲ ق.م.ا.). برای آشنایی با مجازات جرم شروع به رشوه دادن پیشنهاد می کنیم مشاوره را ادامه دهید.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره مجازات تبعی

گاهی قانون گذار علاوه بر تعیین مجازات اصلی در خصوص بعضی ازجرایم(مجازات تبعی در مورد همه جرایم وجود ندارد) به تبع مجازات اصلی، مجازات دیگری را به بزهکار بار می کند، بدون اینکه نیاز باشد این مجازات در حکم قید شده باشد(برخلاف مجازات اصلی و تکمیلی).در واقع این مجازات اثری است که بر محکومیت بزهکار بار می شود.قانون گذار در ماده ۲۵ ق.م.ا نوعی از مجازات تبعی را نسبت به جرایمی خاص پیش بینی کرده که محرومیت از حقوق اجتماعی است.در ادامه مشاوره به آن می پردازیم.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج

وقتی زن و شوهر ایرانی در دادگاه های خارج از کشور تقاضای طلاق را مطرح می کنند و حکم طلاق از این محاکم صادر می شود، سردفتران که متصدی ثبت طلاق در دفاتر رسمی کشور هستند و همچنین دفاتر کنسولی خارج از کشور، نمی توانند طلاق صادر شده در محاکم خارج از کشور را ثبت کنند. در صورتی حق ثبت دارند که حکم طلاق صادره از محاکم خارج از کشور، در دادگاه های صالحه ایران که همان دادگاه های خانواده است، تنفیذ شده باشد.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

مشاوره درباره تعیین داور

تعیین داور به سه طریق انجام می گیرد:۱ – توسط طرفین دعوا۲ – توسط شخص ثالث۳- توسط دادگاه

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.

© 2018 کلینیک حقوقی ایران. تمامی حقوق محفوظ است.