با توجه به اینکه افتتاح حساب جاری باید در بانک باشد یعنی محال علیه (بانک) باشد. اگر شخص حساب جاری را در بانک افتتاح نکرده باشد بلکه در صندوق‌های قرض الحسنه حساب داشته باشد ، چک‌های صادره از طرف صندوق‌های قرض الحسنه ، مطابق با نظریه ادارۀ حقوقی شماره ۱۵۹۴/۷ که اشعار می دارد: از آنجا که صندوق‌های قرض الحسنه بانک نیستند و تابع ضوابط و مقررات حاکم بر عملیات بانکی نمی باشند بنابراین حواله‌های صادره از جانب آنها چک بانکی تلقی نمی گردد بلکه یک سند عادی است و تابع مقررات عمومی می باشد و مشمول قانون صدور چک نمی شوند.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.