تعریف سوگند،اخباری تشریفاتی است که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر مقدسات را به راستی اظهار یا پابر جا ماندن بر عهد خود گواه می‌گیرد (شمس، عبدالله ، چاپ بیستم، ۱۳۹۳، ص ۱۶۱)بنابر ماده ۲۰۱ قانون مجازات «سوگند عبارت است از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار ادا کننده سوگند.»

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.