طبق مواد ۴۵ قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری وانتخابات شوراهای مزبور مصوب ۱۳۶۵/۴/۲۹با اصلاحات بعدی وماده ۶۷قانون تشکیلات ،وظائف وانتخابات شوراهای اسلامی کشوروانتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱با اصلاحات بعدی وماده ۸۸قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون حضور نمايندگان نامزدهای رياست جمهوري در شعب اخذ رأی،استفاده از صدا وسیما و میـز خطابه نماز جمعه و یـا هـر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد جرم محسوب می شود.

جهت ادامه مشاوره کلیک کنید.