44

این کتاب ارزشمند نوشته ی دکتر مرتضی بهشتی، وکیل دادگستری و مشاور حقوقی است که علی رغم تحصیلاتی که دارند به مسائل مبتلابه جامعه نیز توجه داشته و با نگاهی حقوقی به تقسیر مشکلات و معضلات جامعه پرداخته است. با پیشگفتاری از مقدمه ی کتاب مذکور ، بازدید کنندگان محترم را با محتویات و قلم دکتر بهشتی گرانقدر آشنا می سازیم.
مهندسی زندگی و زندگی مهندسی از اساسی ترین امور یک جامعه است که غفلت از آن موجب ضعف و نقاهت در کمیت و کیفیت زندگی می گردد.
به دیگر سخن داشتن نظم و حاکم بودن انضباط در چیدمان اجزای زندگی در شعاع فردی و اجتماعی اش، در ادبیات و توصیه های تمامی مکاتب و جمعیت های انسانی مورد تاکید قرار گرفته است.
مهریه و مسایل پیرامونی آن از جمله نکاتی است که از مفهوم آن گرفته تا ابعاد مادی و معنوی اش ، د رطول تاریخ دستخوش تغییرات شده اما در روزگار نتوانسته است همیشه رضایت پرداخت کننده و دریافت کننده آن را به دست آورد. متاسفانه در سال های اخیر نیز با بزرگنمایی مسایل حاشیه ای مهریه و غفلت از حقیقت و سوق دادن جامعه به زیبایی های مهریه، از یک مفهوم و تعهد عشق ساز، برداشت های وارونه ای را در رفتار و برداشت خاص و عام شاهد هستیم که جامع نگاه نکردن به آن و پیش گرفتن راهکارهای دفعی و کم خاصیت و غیر کارشناسانه مشکلات گوناگونی را در روابط مردم پدید آورده است