امرزوه یادگیری قواعد شکلی در قالب  درس آیین دادرسی مدنی ، کیفری ، اداری  بخش مهمی از تخصص های لازم برای دانشجویان حقوق است . در این میان ، آیین دادرسی مدنی به عنوان درس مهم و بنیادین در سر فصل های مصوب دانشگاه ها جای گرفته است .یکی از لوازم آموزش این درس تسلط بر مباحث نظری در عین داشتن تجربه عملی  و علم داشتن به قوانین جدید می باشد  .کتاب آیین دادرسی مدنی ( جلد اول ) به تالیف دکتر گودرز افتخار جهرمی و دکتر مصطفی السان  ؛ از جمله کتاب های آموزشی جدید و کاربردی درس  آیین دادرسی مدنی است .

از ویژگی های مهم این کتاب ، پرداختن به آخرین قوانین و مقررات مدون کشور در مباحث مرتبط با آیین دادرسی مدنی یک است . از جمله ی این قوانین ، قانون حمایت خانواده ، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ، قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی و موادی مرتبط از قانون آیین دادرسی کیفری می باشد .

همچنین ارجاع مباحث به آراء وحدت رویه و نظریه مشورتی مربوطه از جمله خصوصیات مثبت این کتاب برای تفهیم مطالب و یادگیری بهتر مباحث کاربردی آیین دادرسی مدنی است …

ورود به کلینیک حقوقی ایران

کلاهبرداری