نسخه آزمایشی کلینیک حقوقی ایران مدتی است شروع به کار نموده و در شرف افتتاح رسمی می باشد. آخرین اخبار را در این خصوص از طریق وبلاگ کلینیک حقوقی ایران پیگیری نمایید.