• سبک‌های تربیتی و پیشگیری از جرم

    دوشنبه 13 آذر 1396 14:23
    در این پژوهش تلاش شده است از رهگذر  مقایسه تطبیقی سبک های فرزندپروری دینی و غیر دینی به پرسشهای زیر پاسخ دهد:گزینه های سبک های تربیتی رایج غیر دینی و دین محور با ویژگی ها و پیامدهایشان کدامند؟نقش کدام یک از سبکهای فرزندپروری یادشده در پیش گیری از بزه کاری تأثیر بهتری خواهد گذاشت؟ در این مقاله به روش تحلیلی به این پرسش پاسخ خواهیم داد…
  • مفهوم «اصل احتیاط» و جایگاه آن در مسئولیت مدنی

    دوشنبه 25 دی 1396 12:32
    در نوشتار حاضر، به ترتیب مفهوم و پیشینۀ اصل احتیاط، مبانی فقهی اصل احتیاط و رابطۀ اصل احتیاط و مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: