• بازاندیشی درجرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب

  شنبه 19 دی 1394 10:13
  تقسیم جرایم بر اساس عنصر مادی، یکی از گونه های رایج طبقه بندی جرایم اسـت. ترکیـب عنصـر مادی جرم از یک یا چند نوع از رفتار فیزیکی، گونه ای از تقسیم بندی ها را بوجود آورده که تفکیـک جرم ساده از جرم مرکب زاییده آن است. اغلب جرایمی که میشناسیم از نوع جرایم سـاده اسـت و برای جرایم مرکب باید به دنبال مصادیق گشت، اما نمی توان مصادیق چندانی بـرای جـرم مرکـب پیدا کرد. تقریباً در تمامی کتابهای حقوق جزای عمومی تنها مصداقی که برای ایـن مفهـوم آورده میشود جرم کلاهبرداری است (لوترمی؛ …
 • بازرگان متوقف و اعمال متقلبانه

  یکشنبه 26 شهریور 1396 15:12
  در مقاله حاضر پس از آشنایی مختصر با نهاد ورشکستگی، به توصیف این جرم پرداخته می شود (گفتار اول)، سپس ارتباط این جرم با جرم کلاهبرداری مورد توجه قرار میگیرد (گفتار دوم)، سر انجام ارتباط صدور حکم ورشکستگی با قرار اناطه مورد کنجکاوی قرار میگیرد(گفتار سوم)…
 • نقد سیاست جنایی ایران در قبال کلاهبرداری اینترنتی

  دوشنبه 22 مرداد 1397 12:00
  با توجه به گسترش روز افزون اینترنت در جهان و ایران و ضریب نفوذ بالای آن در جوامع امروزی، علاوه بر روش های به کارگیری درست آن، بزهکاری هایی که اساس آن بر اینترنت است، نیز رو به افزایش است.در دهه‌ی اخیر به علت گسترش باور نکردنی اینترنت در جهان کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه، بر اساس ضریب نفوذ اینترنت در کشورشان، با تبهکاری ها و بزهکاری های متعددی مواجهند.تنوع و میزان جرائم در کشورهای مختلف به سطح فرهنگی آن جامعه میزان سواد و عوامل اجتماعی و غیره بستگی دارد.اما عموما جرائم مالی یا …
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: