• مطالعه تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

    یکشنبه 6 دی 1394 09:43
    وکالت نیاز همیشه ی جامعه ی بشری است. حرفه وکالت در پیوند با رشد و تحول جوامع انسانی می تواند نعیار دقیقی در ارزیابی نوع مهماری تمدن ها و شکل گیری امنیت اجتماعی باشد. در نظام حقوقی موجود، وکالت به سه شکل منفرد، مشارکت و با شخصیت حقوقی یا شرکت حقوقی جریان دارد. روند تحول وکالت نشان از آن دارد که وکالت به شکل منفرد و مشارکت، با سهولت بیشتری از حیث تحقق توافق طرفینی روبه رو است و سختگیری حاکمیتی کمتری درباره ی آن اعمال می شود ولی در خصوص شخصیت حقوقی قواعد حاکم بر آن متنوع و مسائل مرتبط سختگیرانه تر …
  • مطالعۀ تطبیقی در نظام وکالت دادگستری و ضرورت تجویز وکالت اشخاص حقوقی (شرکت خدمات حقوقی)

    چهارشنبه 29 دی 1395 09:14
    در این مقاله  با مطالعه ای تطبیقی میان حقوق ایران و بعضی کشورهای فعال در این زمینه، نخست روند دگرگونی نظام وکالت حقیقی به وکالت شخص حقوقی بررسی شود، سپس با توضیحی درباره وکالت فردی و وکالت مشارکتی، برای آشنایی با وکالت شخص حقوقی، ضمن مطالعه تاریخی علل و عوامل ممنوعیت انجام فعالیتهای حقوقی در قالب شرکت، به راهکارهایی که برای رفع این ممنوعیت ها در کشورهای مختلف ارائه شده است، توجه گردد؛ پس از آن، مواضع حقوق کشورمان بررسی و پیشنهادهای مرتبط با موضوع مطرح شود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: