• ماهیت حقوقی وصیت

  دوشنبه 16 آذر 1394 12:24
  مقصود از بحث ماهیت حقوقی وصیت، توضیح این مسئله است که آیا وصیت از اعمال حقوقی یک طرفه (ایقاع) است و با ایجاب موصی محقق می شود، یا برای وقوع آن غیر از اراده ی موصی، اراده ی دیگری هم تأثیر دارد و به بیان دیگر وصیت، یک عمل حقوقی دو طرفه ( عقد) است؟                مقاله ی  منتشر شده در فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39 ،شماره 2، تابستان 1388 …
 • تعلیق در وصیت احکام و آثار آن

  دوشنبه 4 مرداد 1395 10:20
  تحقیق و فحص در حوزه های مسائل حقوقی راهگشای دست یابی به نظام حقوقی مستحکم و مستدل است  و چنین کاوشی نیز  بدون در نظر گرفتن کتب فقهی به عنوان منبع اصلی حقوقی کامل و جامع  نخواهد بود  از طرفی نیز با توجه صرف و محصور شدن در  چهارچوب منابع فقهی و  چشم پوشیدن از مطالعات  نوین حقوق  نمی توان  پویایی و نوگرایی جامعه حقوقی را در  راستای نیل به عدالت واقع گرایانه انتظار داشت؛ یکی از مباحث مطروحه در حوزه ی  قواعد حقوقی ، تحلیل و بررسی اقسام  عقود…
 • قلمرو احوال شخصیه

  دوشنبه 17 آبان 1395 15:23
  احوال شخصیه در علم حقوق دارای اهمیت فوق العاده ای است؛ به همین جهت از یک سو تلاش شده است که قانون و مقررات حاکم بر آن تا حد امکان ثابت باشد و از جهت دیگر قانون حاکم از دین و اعتقاد شخص صاحب احوال شخصیه اقتباس شده یا حداقل با آن مخالفتی نداشته باشد. با توجه به اهمیت احوال شخصیه و قوانین متعدد حاکم برآن، لازم است مفهوم احوال شخصیه، قلمرو موضوعی آن و موضوعات جدید مربوط به آن مورد بررسی قرار گیرد.…
 • وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری

  دوشنبه 22 آذر 1395 16:45
  نظام حقوقی مالکیت فکری به طور عام  و مالکیت ادبی و هنری  در مفهوم خاص دارای ماهیتی ویژه است؛ به این معنی که اموال موضوع این نظام حقوقی نه با مفهوم عین و نه منفعت انطباق دارد، نه با مال منقول و غیرمنقول. لذا مطالعه جنبه های حقوقی این اموال از نظر قابلیت یا عدم قابلیت انتقال و چگونگی و قالب حقوقی واگذاری آنها ضروری مینماید. این حقوق دارای دو بعد مادی و معنوی بوده که تنها بعد مادی آن قابلیت انتقال دارد و درمورد چگونگی انتقال آن نیز عده ای بر این عقیده اند که این ا…
 • زمان ایجاد حق برای موصی له در وصیت تملیکی

  سه شنبه 23 آبان 1396 15:17
  بعد از انجام وصیت به نحو صحت توسط موصی، موصی له مختار است که وصیت را قبول کند یا آن را رد کند. طبق نظر مشهور فقها قبول یا رد موصی له بعد از فوت موصی معتبر است. ولی گاهی موصی له قبل از اعلان اراده خود فوت می کند. سؤالاتی که مطرح می شود این است که زمان قبول وصیت برای موصی له چه موقع است ؟ و در صورت فوت موصی له قبل از اعلان اراده ی خود این حق می تواند به ورثه منتقل شود؟ قانون مدنی در خصوص انتقال حق قبول و رد وصیت به ورثه موصی له سکوت کرده است. در این مقاله سعی داریم به…
 • بررسی تأثیر اراده در قواعد حاکم بر ارث از طریق نهاد وصیت

  سه شنبه 12 دی 1396 10:59
  بررسی اینکه آیا اراده مورث میتواند در قواعد حاکم بر ارث تأثیرگذار باشد یا خیر؟ از دو بعد حائز اهمیت است. از بعد نظری همواره این بحث مطرح بوده که قواعد حاکم بر ارث قواعدی آمره هستند لذا امکان اینکه اراده بتواند در آن منشأ اثر شود منتفی است. متعاقب چنین نظری هرگاه مسئله ای مطرح شود که مرتبط با اعمال اراده در ارث باشد محکوم به بطلان است. در حالی که ما خواهیم دید که اراده در ارث نیز میتواند کارساز باشد منتهی با توجه به دو نکته: نکته اول اینکه اراده ای که مدنظر ماست عموماً در پی دور زدن قواعد ارث است…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: