• حکم و ماهیت معاملات واسطه ایی غیر ضرور

    سه شنبه 26 مرداد 1395 11:16
    اگرچه کسب سود از طریق معاملات واسطه ایی به حکم اولیه اباحه بیع و اصل آزادی اراده و مطابق ماده30 ق.م که اظهار می دارد: « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را دارد....» مجاز هستند و تاکنون کسی متعرض صحت این نوع معاملات نشده است اما با توجه به این که پول و سودهای مکتسبه ناشی از این گونه معاملات واسطه ایی بدون پشتوانه کار و تولید، مصداق دارا شدن بلاجهت و غیر عادلانه، از عوامل اصلی ایجاد تورم، دارای مضرات اجتماعی و موجب اخلال در نظم عمومی و اقتصادی هستند بر اساس اصل نس…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: