• ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان

    دوشنبه 15 مرداد 1397 12:46
    مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به سوالات زیر است اولاً ماهیـت داوری موضوع قانون پیش فروش ساختمان چیست؟ ثانیاً نهاد داوری در این قـانون از چـه ویژگـیهـایی برخوردار است؟ ثالثاً صلاحیت های هیئت داوری نامبرده کدام اسـت؟» بـه منظـور پاسـخ بـه ایـن مسائل ابتدا به تحلیل ماهیت داوری و ویژگیهای آن و سپس به تعیـین مصـادیق صـلاحیت هـا و تشریح هریک از آنها پرداخته میشود.…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: