• ابعاد حقوقی مالیات بر نفت و گاز

    سه شنبه 1 دی 1394 12:57
    دولت ها به عنوان مالک منابع معدنی یا حافظ منافع سرزمینی ابزارهای مالی (مالیات یو غیرمالیاتی) مختلفی برای برخوردار ی از رانت اقتصادی حاصل از استخراج ذخایرنفت خام و گاز طبیعی در اختیار دارند. اما انتخاب این ابزارها یا نوع به کارگیری آن هابرای تبدیل این دارایی ها به منابع مالی در عمل همیشه در اختیار دولت ها نیست .در اقتصاد های دولتی (همانن د ایران ) منابع سرمایه گذاری مح دود است و مهم تر از آنفناوری لازم برای توسعه و استخراج نفت و گاز وجود ندارد. این دو عامل در کنارقدرت چانه زنی دولت و جاذبه های با…
برای دوستانتان به اشتراک بگذارید

برای اشتراک گذاری این صفحه، روی هر کدام از شبکه های اجتماعی که مایل بودید کلیک کنید: